H90608 | Spoelwater retour in tank

Met de extra aansluiting op de spuitleiding is het mogelijk om het spoelwater retour in de tank te doen. Een gesloten reinigingssysteem en efficiente werking is dan gegarandeerd. Deze optie is alleen leverbaar op de een rij spuit.