1-3-2021

Press release H.S.S. week 9 – 2021

Erkenning van de Intelligent Spray Application (I.S.A.) als 99% Drift Reducerende Techniek (DRT).

In week 8 van dit jaar heeft de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) een positieve beoordeling gegeven op de aanvraag van Hol Spraying Systems (H.S.S.) om de techniek H.S.S. I.S.A. te erkennen als een 99% DRT. De 99% DRT-erkenning is goedgekeurd zonder GPS.

De optie H.S.S. I.S.A. is leverbaar op alle enkelrij-boomgaardspuiten met een tankinhoud van 1000 t/m 3000 liter. De machines die zijn afgeleverd in 2019 en 2020 en welke reeds in praktijk rijden met volle tevredenheid van de fruittelers vallen vanaf heden ook onder de 99% DRT-erkenning.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn er 10 machines uitgerust met H.S.S. I.S.A. Deze machines gaan in 4 verschillende landen aan het werk.

Gewasbescherming met 3D taakkaarten.

Afgelopen jaar hebben we een succesvolle samenwerking met Agromanager gehad. Samen hebben we ervoor gezorgd dat de H.S.S. Controlbox® in combinatie met de Agromanager Spraycontroller nog beter is geworden. Het is nu ook mogelijk uw machine real-time te volgen met de volgende parameters: -locatie; -actuele flow (met 2 of 6 flowmeters); -actuele tankinhoud.

Als we de H.S.S. I.S.A. besturing  ook uitrusten met de Spraycontroller dan is het zelfs mogelijk de afgifte per boom in drie hoogtezones te laten variëren. Dit biedt veel mogelijkheden bij inzet van dunmiddelen en groeiregulatoren. Deze combinatie is uniek ontwikkeld voor de fruitteelt. Na uitgebreid testen hebben we gemerkt dat ISOBUS terminals niet in staat zijn om de afgifte ten opzichte van de hoogte van de boom zo efficiënt aan te sturen als de Spraycontroller. Hierdoor is het aansturen van de machine doormiddel van 3D taakkaarten mogelijk. Op deze manier zijn we in staat om 52ha te behandelen op boomniveau in drie verschillende hoogtesecties.

Met het maken van taakkaarten en het terugkoppelen van de afgifte naar Agromanager, is het mogelijk om een correct tankadvies te geven voor de volgende behandeling en is het mogelijk het zelf uw boomgroei vast te leggen.

Dit seizoen worden door Fruitconsult 4 machines in verschillende regio’s actief gevolgd en gemonitord. Zo ontstaat er veel praktijkervaring welke kan worden gebruikt om de advisering actief aan te passen aan de nieuwste technieken.

Universele GPS aansturing van vier machines.

Een andere nieuwe ontwikkeling is het aansturen van de onkruidspuit, kunstmeststrooier, compoststrooier en wortelsnijder met één universele GPS box. Deze besturingsbox is uit te wisselen tussen alle machines.

Q3 volledige autonome oplossing.

Na het afronden van het ontwikkel- en testtraject van H.S.S. GPS en de H.S.S. I.S.A. is de eerste en enige boomgaardspuit klaar voor volledig autonoom werken. H.S.S. gaat ook door na het volledig automatiseren van de machines. In het derde kwartaal van 2021 wordt er een volledig autonome oplossing gepresenteerd voor de volgende werkzaamheden:

-Gewasbescherming;
-Onkruidbeheersing;
-Grasmaaien en klepelen;
-Wortel snijden;
-Plaatsspecifiek bemesten.

Meer informatie hierover volgt.

Deel dit bericht

Volgende bericht

Tevredenheid over de H.S.S. Weedy AA