H.S.S. GPS Control Box®

Optimale gewasbescherming, minimaal residu!

De H.S.S. GPS Controlbox is het grote broertje van de gewone Controlbox en de volgende stap in het perfectioneren van de gewasbescherming. Dankzij de GPS wordt het bespuiten van de fruitteeltgewassen nog makkelijker en preciezer.

De grote troef is het inladen van een taakkaart, waarop het gehele perceel te zien is. Nu kun je makkelijk zien waar al gespoten is en waar nog gespoten moet worden. Ook worden belangrijke parameters automatisch ingeladen. Verder is het spuitproces voor een groot deel geautomatiseerd en hoef je als chauffeur alleen nog controles uit te voeren.

  • Volledig gesloten registratie vanaf de voorraadkast tot op de boom.
  • Eenvoudiger, veiliger en meer geconcentreerd werken.
  • Milieubewuster en duurzamer werken.

Voor het maken van taakkaarten wordt er samen gewerkt met Agromanager. Meer informatie is te vinden op www.agromanager.eu